Szkolenia z montażu siatek asekuracyjnych

SZKOLENIA Z MONTAŻU SIATEK ASEKURACYJNYCH

Szkolenia z montaży siatek asekuracyjnych chroniących przed upadkiem z wysokości obejmują:

  • Dobór środków ochrony indywidualnej podczas montowania siatek
  • Organizację stanowiska pracy przed montażem
  • Zapoznanie się z wymaganiami normy EN1263-1 i EN1263-2, a wszególności: nazewnictawo i definicje, wymagania, rodzaje liny, instalowanie i demontaż, łączenie siatek, odkształcenie siatek, transport i przechowywanie, okresowa kontrola.
  • Montaż siatek: węzły, łączenie, mocowanie do konstrukcji
  • Zapoznanie się z instrukcją montażu, wypełnianie karty technicznej

Teoria i Praktyka: 1 dzień.

Możliwość asystowania naszego pracownika na budowie podczas pierwszych dni montażu siatek – wycena indywidualna.

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA

Każda osoba, która ukończy pozytywnie szkolenie otrzyma zaświadczenie w języku polskim. Możliwość otrzymania zaświadczenia także w języku angielskim lub niemieckim po wcześniejszym uzgodnieniu.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 12 miesięcy od daty jego wystawienia. Po upływie tego terminu zapraszamy na kurs przypominający.

Kurs przypominający pozwoli uzupełnić zdobytą wiedzę o bieżące przepisy i techniki w poszczególnych rodzajach prac prowadzonych na wysokości, zwłaszcza, gdy pracownik wraca do pracy po dłuższej przerwie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Dodatkowe opcje

7 + 11 =

ul. Strzeszyńska 35/37, 60-479 Poznań